Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Promocje
LEGO ® 70825 Pudełko konstruktora Królowej Wisimi!
LEGO ® 70825 Pudełko konstruktora Królowej Wisimi!
179,00 zł 99,00 zł
szt.
LEGO ® 70835 REXPLORER REXA
LEGO ® 70835 REXPLORER REXA
579,00 zł 444,00 zł
szt.
LEGO ® 70837 MOVIE 2 BŁYSZCZĄCE SPA
LEGO ® 70837 MOVIE 2 BŁYSZCZĄCE SPA
319,00 zł 219,00 zł
szt.
Producenci
Regulamin

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25 grudnia 2015

 

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.rcshop.pl prowadzony jest przez Word Toys Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Andrzej Skrobisz  z siedzibą w 01-066 Warszawa ul. Burakowskiej 4a. Dane rejestrowe: NIP: 521-283-58-29. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarną. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie rcshop.pl oraz w sklepie stacjonarnym. Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@rcshop.pl

 

Oferta
Wszystkie produkty dostępne w firmie Word Toys są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Nie są ofertą handlową artykuły prezentowane przez wszelkie formy reklamowe obecne na stronach www należących do Word Toys. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i mogą ulec zmianie. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon dostarczany wraz z przesyłką, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że żąda wystawienia faktury VAT.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Rcshop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu rcshop.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

Dostępność
Towary prezentowane w ofercie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, wysłanie towaru w podanym dalej w regulaminie terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia lub uzgodnić inną formę zamknięcia zamówienia.

Uwaga: dostępność towaru uwidoczniona na stronach rcshop.pl nie zawsze może być zgodna z faktycznymi stanami magazynowymi tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów spowodowane np. czynnikami losowymi (zniszczenie, zalanie towaru itp.) lub np. błędami w skryptach obsługujących sklep.

 

Promocje
Wszystkie oferty specjalne przedstawione na witrynie internetowej rcshop.pl są ważne do wyczerpania zapasów towarów z takich ofert lub daty zakończenia oferty specjalnej.

 

Składanie zamówienia i czas realizacji
Czas realizacji zamówień wynosi 1 dzień roboczy (a w okresach zwiększonej ilości zakupów np. Boże Narodzenie, Dzień Dziecka itp. od 1 do 4 dni roboczych)  licząc od dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia z opcją płatności przy odbiorze przesyłki lub wpłynięcia na nasze konto przelewu za zamówienie z odpowiednią opcją, do daty wysłania zamówionych towarów do klienta. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne uniemożliwiając realizację zamówienia, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Ponieważ zamówienia są kompletowane automatycznie, nie ma możliwości ich łączenia i zmiany zawartości produktów. Prosimy o podawanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep.

W celu złożenia zamówienia nie ma obowiązku rejestracji. Następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu mogą być niezbędne do wysłania zamówienia.

 

Koszty przesyłki
Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od sposobu wysyłki. Koszty i sposób wysyłki są dostępne do wyboru w trakcie wypełniania formularza zamówienia i są uzależnione od aktualnych cen firm .

 

Płatności
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony wrcshop.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach World Toys zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym World Toys zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A.– krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków. NIP: 6342661860, KRS: 296790

o Kartą płatniczą - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przezDotpay S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia zrealizowania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. 


Systemy autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w Dotpay S.A. gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa klientom sklepów internetowych. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji.

System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy
nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma
gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank.
Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą przelewów bankowych jest zapewniane przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe itp.). Dokonując przelewu, klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank.

Przy wyborze formy płatności "przelew zwykły" kwotę należności za zamówienie należy przelać na poniższe konto:

Bank Citi Handlowy 18 1030 0019 0109 8503 0006 0865

Word Toys Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ul. Burakowska 4a, 01-066 Warszawa

 

Dostawa
Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) za pobraniem lub bez w zależności od formy płatności. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku transportu wskazanym w rcshop.pl w zakładce http://rcshop.pl/pl/i/Koszty-dostawy/5

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a World Toys dotycząca zakupu danego produktu w rcshop.pl  ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w rcshop.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach rcshop.pl, World Toys może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do nie dostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. 
 

Zwroty
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.


Reklamacje

rcshop.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres email sklep@rcshop.pl, lub w formie pisemnej na adres World Toys, ul. Piłsudskiego 128 05-420 Józefów

World Toys rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni World Toys nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi World Toys.  


Dane osobowe klientów
Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane lub udostępniane firmom trzecim nie związanym bezpośrednio z realizacją zamówienia.

Podane przez Klientów dane osobowe World Toys zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w rcshop.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w rcshop.pl Adres e-mail będzie przetwarzany przez World Toys w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o rcshop.pl
 

Postanowienia końcowe
rcshop.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach rcshop.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez World Toys, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w rcshop.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez World Toys w ramach rcshop.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
Każdy klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. World Toys  oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. World Toys oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności World Toys oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. World Toys oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem rcshop.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w rcshop.pl jest:

a.  World Toys- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez World Toys ;
b. Sklep oraz World Toys- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, World Toys udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów rcshop.pl którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością World Toys oraz Sklepu w zakresie rcshop.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach rcshop.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Regulaminie jest konieczne w celach realizacji zamówień.

6. Klienci mogą przeglądać rcshop.pll oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w rcshop.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez World Toys informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez World Toys oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez World Toys lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta rcshop.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, World Toys lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w World Toys lub w Sklepie, są przekazywane spółce …………………………………………………………………………………………………………………………. krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez ……………………… oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez ………………….. płatności za nabyte w rcshop.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w rcshop.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

11. World Toys. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy World Toys lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez World Toys lub Sklep danych osobowych innemu niż World Toys lub Sklep administratorowi danych.

12. World Toys oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. World Toys oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. World Toys lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec World Toys  lub Sklepu lub też gdy World Toys lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w rcshop.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, World Toys za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty rcshop.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. World Toys wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. World Toys stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z rcshop.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z rcshop.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie http://rcshop.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/6


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
World Toys Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Piłsudskiego 128
05-420 Józefów, Polska


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

World Toys Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Piłsudskiego 128
05-420 józefów, Polska
sklep@rcshop.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty/zamówienia ............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl